Dört erkekten biri böyle düşünüyor: Kadınların hayatı daha kolay

Tüm dünyada kadınların sosyal ve iş hayatında erkekler gibi yer alması, genel cinsiyet yargılarının yıkılması zaman aldı. Hatta buna rağmen hâlâ kadınlar ve erkekler arasında bir denge de sağlanabilmiş değil.

Yeni bir araştırma da toplumun iki cinsiyet arasındaki dengeyi/dengesizliği nasıl gördüğünü ortaya koydu. 16 ila 59 yaşları arasındaki erkeklerin yaklaşık dörtte birinin, kadınların çok daha kolay bir hayatları olduğunu düşünmesi ise dikkat çekti.

Bu bulgu, King’s College London ve Global Kadın Liderliği Enstitüsü’nün araştırmalarından elde edildi.

Genel olarak halkın yüzde 48’i günümüzde kadın olmanın erkek olmaktan daha zor olduğunu söylerken, yüzde 14’ü bunun tersini söyledi.

İnsanların yüzde 43’ü feminizmin topluma zarar vermekten çok, fayda sağladığını söylerken, yüzde 12’si bunun tersini düşündüğünü belirtti. 16-29 yaş arası erkek ve genç erkeklerin yüzde 36’sı feminizmin topluma zarardan çok fayda sağladığını düşünürken, kadınların yüzde 46’sı bu şekilde hissediyor.

Katılımcılara ayrıca ‘toksik erkeklik’ kavramı da soruldu ve yüzde 67’si bu terimi duyduğunu söyledi. Yüzde 55’i kadın düşmanı görüşleri ve nefret söylemini ifade ettiği için sosyal medya platformlarından yasaklanan Andrew Tate hakkında çok fazla şey duyduğunu söyledi. Adını duyanların yüzde 76’sı Tate hakkında olumsuz görüşe sahipti. Ancak seks ticareti suçlamasıyla Romanya’da tutuklu bulunan Tate’in adını duyan 16-29 yaş arası erkeklerin yüzde 21’i onun hakkında olumlu görüşe sahip olduklarını söyledi.

KCL’den Profesör Bobby Duffy şunları söyledi: “Genç erkeklerin büyük bir kısmının günümüzde kadın olmanın hâlâ daha zor olduğunu düşündüğünü, feminizmin zarar vermekten çok fayda sağladığını düşündüğünü ve Tate hakkında olumsuz bir görüşe sahip olduğunu söylemek gerekir. Fakat beşte bir ile üçte bir arasında karşıt görüşte bir azınlık olması dikkat çekici.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx